ICT ve Kodlama

Teknoloji Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi Eğitiminin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi olarak çocuklarımızı sağlam bir temelle yarınlara hazırlamak için, eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Teknolojiyi verimli kullanan bireyler yetiştirmek için, bilgisayar eğitimi programımızı okul öncesi eğitim merkezinden 3, 4 ve 5 yaş gruplarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz. Bilgisayarın kullanım amaçlarının neler olduğunu bilme, bilgisayarı açma-kapama, temel birimleri tanıma, klavye ve fare kullanımına yönelik el becerilerini kazandırma hedeflerimiz arasındadır. Sınıflarımızın haftalık programlarında yer alan konuya paralel olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve okul öncesi müfredatında yer alan çeşitli alanlardaki kavramları temel almaktayız.

Çocuklar, bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirmeyi başarabilir ve her çocuk kendi hızına göre ilerleme sağlayabilir. Aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, özgün durumlarını fark edebilir. Bilgisayar destekli eğitim, çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını da geliştirmektedir.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi olarak tablet kullanımını eğitimimize katarak, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarına rehberlik etmekteyiz. Çocuklarımızın gelişimine etki sağlayacak, eğlenirken öğrenebilmelerini sağlayan uygulamaların yanında, öğrencilerimizle kodlama dersimizi tablet destekli olarak işlemekteyiz. 3 yaş ve üzerindeki çocuklarımıza, kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış eğitici robot seti olan Cubetto’yu da derslerimizde kullanıyoruz.