Yoga – Mandala – Mindfulness

Çocuk Yogası
Çocuk yogası; yetişkin yogasında olduğu gibi, kişiye ruhsal, zihinsel ve fiziksel yararlar sağlayan, kişisel disiplin ve kendini tanımayı, nefes ve gevşeme tekniklerini öğreten, yoga duruşlarının daha hızlı geçişlerle uygulandığı, şarkılar ve oyunlarla birleştirilip yaş gruplarına göre uyarlanmış bir yoga çeşididir.

Mandala
Mandala yüzyıllardır var olan meditasyon çeşididir.

Mandala kişisel yaratıcılık, gelişmiş farkındalık ve ruhsal gelişim süreçlerinden oluşan bir keşif yolculuğudur. Mandala merkezden başlayarak dışarıya doğru büyüyen dairelerden oluşur. Çocuklarımız renkler ve şekilleri özgürce kullanarak kendi mandalalarını yaratabilecekleri gibi çizilmiş mandalaları boyayabilirler.

Mandala enerjiyi tutan kap anlamına da gelmektedir. Mandalayı yaparken ya da boyarken ki hislerimizin, dileklerimizin mandala tarafından tutulduğuna inanılmaktadır. Dolayısı ile mandalamızı çizmeden önce arkasına gerçekleşmesini istediğimiz dileklerimizi yazar ve niyet ederiz. Böylece; duygularımıza, dileklerimize, isteklerimize dikkat getiririz. Çocuklarımızın kendileri, duyum ve duyguları ile bağ kurmalarını sağlarız.

Mandala çalışmalarımız çocuklarımızın konsantrasyonlarını, özgüvenlerini, sabırlarını artırmakta, zihinlerini boşaltıp hayal güçlerini zenginleştirmekte ve yaratıcılıklarını da önemli oranda geliştirmektedir.

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)
Mindfulness, kişinin içinde bulunduğu ana yargısız bir şekilde dikkatini vermesiyle ortaya çıkan bir farkındalık halidir.

Çocuklar mindfulness eğitimi ile stabilize olmayı, odaklanmayı ve dikkat etmeyi öğrenirler. Düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargılarından arınıp, iç dünyalarıyla yakınlaşırlar. Zor düşünce ve hisleri bastırmadan ve onlara kapılmadan, dikkatle hayatlarına dahil etmeyi öğrenirler. Kendilerine ve başkalarına nazik olmayı öğrenirler.

Gözlem ve konsantrasyon, beden ve beş duyu farkındalığı, sabır, güven duymak ve bırakabilmek, hisleri hissetmek ve olmalarına izin vermek, düşüncelerle baş etmeye alışmak, kendi ve başkalarına şefkat, mindfulness eğitiminin temelini oluşturan konulardır. Eğitim; nefes çalışmaları, meditasyon, hikayeler ve hareketlerle desteklenir.

Terapist Eline Snel tarafından geliştirilmiş olan ve gelişmiş ülkelerin eğitim müfredatında yer alan, Çocuklar İçin Farkındalık ve Dikkat Eğitimi, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction-Mindfulness Temelli Stres Azaltma Yöntemi) okul müferatımızda uygulanmaktadır.

Mahremiyet Eğitimi
Çocuk istismarı ve ihmali dünyada milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Çocukların üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal etkileri olan istismar ve ihmal, çocukların hayatlarında onarılmaz sonuçlara yol açmaktadır. Tüm dünyada önemli bir sorun olan çocuk istismarı çocuğu yalnız içinde bulunduğu dönemde değil, ileriki yaşlarda da olumsuz etkiler.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Yoga – Mandala ve Mindfulness Atölyesi olarak çocuklarımızın kendilerini cinsel istismara karşı nasıl korumaları gerektiği ile ilgili bir çalışma yaparak, “Mahremiyet Eğitimi”ni başlattık.

Amacımız öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve verdiğimiz eğitimin ebeveynler tarafından desteklenmesini sağlamaktır.