Olanaklarımız


Her türlü bilimsel ve teknolojik destek…

Yakın Doğu okulöncei, eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla özel olarak projelendirilmiştir.

  • Bilim Atölyesi
  • Robotik Kodlama
  • Beden Eğitimi
  • Kapalı oyun alanı
  • Müzik odası
  • Uyku odası
  • Yemekhane
  • İlkyardım odası
  • Açık oyun alanları
  • Yaşam Becerileri Odası