Neden YDK?

Güçlü Akademik Kadro ve Araştırmacı Sorgulayıcı Özgürlük
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi programı, gelişimin bir bütün olduğundan hareketle tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde hazırlanır.

Çocuklarımızın bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimine çok büyük önem veririz ve çok yönlü, zengin bir eğitiminden faydalanmaları için programımızı ve ortam hazırlıklarımızı planlarız.

Öğrenme; güvenli ve doğru bir ortamda gelişir. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesinde çocuklar merak ve hayallerinin peşinden gitmesi için teşvik edilir. Küçük yaştan itibaren öğrenmeyi seven bir çocuk, hayatı boyunca daha da gelişecektir.

Kadromuz; her öğrencinin tek tek özgür bireyler olduğuna inanarak, onların yeteneklerini ifade etmelerine, saygılı, sevgi dolu, hoşgörülü bireyler olmalarına, özgüvenlerini ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olurlar.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesinde çocuklarımıza, öğretmen öğrenci ortalaması 6-9 olan sınıflarda grup öğretmenlerinin yanı sıra bireysel yaklaşımların da ağırlık kazandığı bir ortam sunarız. 21. yüzyılın teknolojisi ile donatılmış sınıflarımızda biri İngilizce diğeri Türkçe sınıf öğretmenleri ile tam gün iki dilde eğitim imkanı sunarız.

Sorgulamaya Dayalı Eğitim Programı
Paralel iki dilli programımız, öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inana bireyler olmasını teşvik eder.

3-6 yaş arası öğrencilere yönelik olarak tasarlanan programımız, çocukların önceden edinmiş oldukları bilgilerden faydalanarak, yaşadıkları çevre ile ilgili deneyimler keşfetmelerini hedefler.

İngilizce Öğrenim Programı
Sorgulamaya dayalı bir öğrenim modelinin uygulandığı okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen “İngilizce Öğrenim Programı” literatürde adreslenen ana dil edinim modeli ilkesi doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Bu bilimsel veriler ışığında programımız Cambridge University Press iş birliği ile yürütülmektedir.

İlkokul için Hazır Olma
Biz çocuklarımızın hayatındaki başlangıç noktasıyız ve en önemli anında, aynı zamanda sonraki adımlarına hazır olmaları diğer önemli amacımızdır.

Çocuklarımızın bir ilkokul programına hazır olabilmeleri için bilgili ve donanımlı bireyler olmalarının yanı sıra özgüvenli, hoşgörülü, saygılı olmaları için gereken tüm desteği ve kişisel ilgiyi kendilerine sunarız.

Çocukların ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan

İki Dilli Program
Paralel iki dilde yapılan programlar yeni bir yaklaşım değildir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde başarı ile kullanılan sistem çocuklarımız için ömür boyu faydalar üreten iki dilli eğitimin en etkili şeklidir.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi, paralel iki dilli eğitim sistemi ile kaliteli bir akademik programı Türkçe ve İngilizce dillerinin akıcılığında da sağlayarak sunar. Hem Türkçe, hem İngilizce gündelik iletişim ve öğrenme dili olarak kullanılır. Okul saatlerinin yarısı İngilizce diğer yarısı Türkçe öğrenme zamanlarına ayrılmış bulunmaktadır.

İkinci Yabancı Dil Eğitimi: Fransızca
Öğrencilerimizin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla 3 yaştan itibaren Fransızca ikinci yabancı dil olarak verilmektedir. Her gün Fransızca dersinin yer aldığı eğitim programımızda, çocuklarımız 3 yaştan ilkokul son sınıfa kadar Fransızca dersi almaya devam etmektedir.

Bilim Atölyesi
Bilim Atölyesinde yapılan deneylerle çocuklarımız birçok bilgiyi kavrama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve ürünler ortaya koyma süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmektedir. “Önce uygulamak sonra açıklamak” şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. Bilim atölyesi etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar. Yaratıcı düşünce, gözlem ve sorgulayan bakış açısını pekiştirmek için bilim atölyesi ve deney laboratuvarı çocuklarımızın keşif yapıp eğlenirken öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.

Yoga – Mandala – Mindfulness
Okul Öncesi müfredatımızda yer alan yoga-mandala ve farkındalık çalışmaları ile çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini destekliyoruz. Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ELINE SNEL metodunu dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı anda okulumuzda uyguluyoruz. Bu metot, çocuklar için farkındalık eğitimi, gözlem yapma, güven duygusu ve öz şefkat gibi temaları kapsamaktadır.

Acil Sağlık Sigortası
Öğrencilerimizin okul hayatları süresince sağlıklarını en iyi şekilde idame ettirmeleri için Yakın Doğu Hastanesi, Yakın Doğu Sağlık Sigortası ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji olarak “Acil Sağlık Sigortası” hayata geçirilmiştir.

“Acil Sağlık Sigortası” tüm öğrencilerimizi kapsamakta ve veliye ek bir ücret getirmemektedir. Tüm öğrencilerimiz bu sigorta kapsamında Yakın Doğu ailesinin bir üyesi olma ayrıcalığını yaşamaktadır. Gerek okul saatlerinde gerekse okul saatleri dışında sigorta kapsamındaki alanlarda öğrencilerimizin sağlık giderleri “Acil Sağlık Sigortası” tarafından karşılanmaktadır.

“Acil Sağlık Sigortası” öğrencilerimizin acil ve belirlenen koşullardaki ayakta tedavileri yanında 10.000 TL ye kadar önemli sağlık giderlerini de karşılamaktadır. Ayrıca sigortanın kapsamadığı alanlarda da tüm öğrencilerimiz hastanemiz olanaklarından %30 indirimli olarak yararlanma ayrıcalığına sahiptir.