Bilim Atölyesi

Bilim Atölyesi dersi çocuklara kendi gözlem ve deneyimleriyle araştırma ve keşfetme imkanı sağlar. Dokun, dene ve öğren ilkeleriyle öğrencilerimizin yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedeflenir. Bu derste öğrencilere deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları sunulur. Atölyede yapılan etkinliklerin temel amacı; öğrencilere bilimsel düşünme becerisi katıp, ileriki yaşamlarında üreten, neden-nasıl sorularını soran, merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen bireyler yetiştirmektir. Öğretmenlerimiz bu derste iyi bir gözlemci ve rehber konumundadır.