Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar derslerinde amaç, öğrencilerin sanat materyallerini kullanarak, bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek, estetik algılarını ve yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Öğrencilerimizin çizgiyi, biçimi, rengi ve dokuyu öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca önemli sanatçılar ve sanat eserleri hakkında da bilgi paylaşılarak öğrencilerimizin kültürel anlamda gelişmeleri de sağlanmaktadır.