Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okul Öncesinde, öğrencileri bilişsel, sosyal, duygusal ve motor beceriler açısından detaylı biçimde tanımak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin sorumluluğundadır. Rehber Öğretmenimiz ve Özel Eğitim Uzmanımız, öğrencilerin gelişimini bire bir takip etmekte, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesine katkı koymaktadır. Sınıf öğretmenlerinin de desteğiyle beş farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) öğrencilerin aldığı yol takip edilmektedir. Detaylı gözlem ve takip sonucunda elde edilen veriler, bireysel veli görüşmeleri ile velilerle paylaşılmaktadır. Görüşme sonucunda alınan kararlar ve aile iş birliği doğrultusunda gereken destek öğrencilerimize verilmektedir.

Rehber Öğretmenlerimiz, okula yeni başlayan ve okul öncesi süresi boyunca birlikte çalışacakları öğrencilerle, okul programının bir parçası olan sosyal beceri derslerinde de birlikte çalışırlar. Değerler eğitimini sosyal beceri dersi kapsamında uygulayarak, öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılması, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmelerinin sağlanması ve davranışa dönüştürülmesi konusunda yardımcı olmak hedeflenir. Ayrıca bu program ile öğrencilere toplumsal değerlerin kazandırılmasının yanı sıra, yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi önemli becerilerin de kazandırılması hedeflenmektedir.

Okullarımızda tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarının gözetildiği bir yaklaşım benimsenir. Her çocuk öğrenir, bazen farklı zamanda bazen de farklı yöntemlerle; hedefimiz, öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyellerini en iyi şekilde açığa çıkarmaktır. Destek verilirken; öğrencilerin öğrenme hızına, algı düzeyine ve öğrenme özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.